Sınırlandırılmış Günlük Davranışlar

45 SGB XI Sınırlandırılmış Günlük Davranışlar​

 1. Kontrolsüz yaşam alanını terk etmek,
 2. Tehlikeli durumları yanlış anlama veya oluşturma,
 3. Potansiyel olarak tehlikeli nesneleri oluşturma veya yanlış kullanma,
 4. Durumu yanlış anlama, fiziksel veya sözlü saldırgan davranış,
 5. Özel durumlar karşısında uygunsuz davranış,
 6. Kendi fiziksel ve duygusal duygulan veya ihtiyaçlarını algılayamamak,
 7. Tedaviye dirençli depresyon ya da anksiyetenin bir sonucu olarak terapötik veya koruyucu önlemler için gerekli işbirliğini yapamama,
 8. Zarar görmüş beyin fonksiyonları (hafıza bozukluğu, kararın depresif seviyesi), bozuklukları,
 9. Gündüz ve gece ritmi bozukluğu,
 10. Günü gerektiği gibi planlayıp uygulayamamak,
 11. Gündelik durumlarda günlük yaşamda yanlış anlama ve uygunsuz tepkiler,
 12. Kararsız veya kontrolsüz duygusal tepkiler,
 13. Çoğunlukla üzüntü, mutsuzluk, çaresizlik ya da umutsuzluk nedeniyle tedaviye dirençli depresyon.

45b SGB XI İlave Refakatçi ve Bakım Hizmetleri

SGB XI

 • 45a koşullarını yerine getiren sigortalı, daha fazla refakat ihtiyacı duyması halinde bakım sigortasına bir dilekçe ile başvurur, sigorta da bilirkişi raporu doğrultusunda kararını hastaya yazılı olarak bildirir.
 • 104€ temel aylık miktarda, aylık tutarı 204€ kadar arttırıldı.
 • 2015 itibaren bakıma muhtaç olan herkes ekstra bakım ve yardım hizmeti alabilir. Maliyeti aylık 104,00€ kadar olmak kaydıyla.