İslam’ın savunucuları

İslam’ın savunucuları kadının İslam’ da fıkıh ve dini açıdan Allah katında her zaman erkekle eşit olduğunu ve eşe şiddetin Kuran’ da yeri olmadığını vurgulamaktadırlar. Bu açıkca yanlış bir değerlendirmedir.

Diğer Kuran yorumcuları ise buna karşın Kuran’ ın kocaya itaatin gerekirse kadına şiddet uygulayarakta olsa sağlanmasını açıkca formüle ettiği görüşünü taşımaktadırlar. Günümüzdeki İslam savunucuları bu konudaki ayetlerin dayağı işaret etmediğini, aksine kadına güçlü bir uyarı yapılması gerektiği şeklinde bir bağlantı oluşturmaktadırlar. Bu bakımdan Kuran yorumcuları müslümanların çoğunluğu tarafından itibar görmemektedir. Kuran metinlerinin nispeten net ifade etmesi ve resmi Kuran eleştirisinin mevcut olmamasından ötürü bu konuda kesinlikle ağır dayak ve yaralamaların anlaşılmaması bilakis kadının ciddi bir duruma dikkatinin çekilmesi gibi sembolik bir işlemin yapıldığının ispat edilmesi oldukça zordur.