Faydalı bilgiler

Evde bakım hizmeti – Faydalı bilgiler

SGB V, SGB XI & SGB XII

 • Hastalık Sigortası: SGB V
 • Bakım Sigortası: SGB XI
 • Sosyal Yardım Kurumu: SGB XII
 • Almanya’da 1995’de Bakım Sigortası uygulaması yürürlüğe girdi.

Hastalık Sigortasının Karşıladığı Hizmetler (SGB V)

Evde Verilen Sağlık Hizmetleri

 • Tıbbi bakım: Port üzeri besinler, enjeksiyon, pansuman, ilaç kullanımı, infüzyon, solunum cihazının kontrolü, trakeal kanülün değişimi, tıbbi yoğun bakım
 • Fizik tedavi: Jimnastik, masaj, mobilizasyon
 • Ergoterapi
 • Logopedi {konuşma ve yutkunma terapisi)
 • Kanser hastalarına evde doktor hizmeti
 • Uzman doktor bakımı
 • Ebelik

Bakım Sigortası

Sosyal Hukuk XI

 • Almanya’da bakım sigortası 1995′ de yürürlüğe girdi.
 • 5 yıl boyunca üyelik aidatını ödeyen herkesin bakım sigortasından faydalanma hakkı vardır.
 • 5 yıl boyunca bakım sigortası aidatı ödememiş olup da bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım masraflarını, gerekli durumlarda, bağlı bulunduğu belediyeler karşılar.
 • Çocuklu işçilerin brüt maaşlarından % 2,15’i, çocuksuz işçilerin ise % 2,35′ si bakım sigortası ödeneği olarak.

Bakım Sigortası Tarafından Ödenen Hizmetler

SGB XI & SGB XII

 • Gündelik Evde Hasta Bakımı §36
 • (vücut temizliği, alışveriş, ev işlerinde destek, doktora giderken refakat, çamaşır yıkama, yemek yapma)
 • Sosyal danışmanlık, psikososyal bakım
 • Kişiye Özel Bakım Parası §37
 • Ortak Yaşamevleri (sürekli gözetim ve kontrol altında) § 38
 • Hastalıktan Korunma Bakımı 39
 • Yardımcı Malzemeler § 40 Abs 2
 • Evin Tamiratı §40 Abs 4
 • Gündüz Bakımevi §41
 • Kısa Süreli Bakım §42
 • Huzurevi §43
 • Demans (bunama) Hastalarının Bakımı §45b

Kimler Bakıma Muhtaç?

SGB XI & SGB XII

 1. Bakım sigortasından yararlanmak için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur
 2. En az 6 ay süreyle kişisel bakım ve ev işlerinde yardıma ihtiyacı olanlar
 3. Bedensel engelli kişiler
 4. Akıl hastası kişiler, ruhsal sağlığı bozuk olanlar (psikozlar, nevrozlar)
 5. İç organlarında rahatsızlığı olanlar
 6. Duyu organlarında rahatsızlığı olanlar
 7. Merkezi sinir sistemine bağlı rahatsızlığı olan kişiler
 8. İlgisizlik ve karar alamama, oryantasyon bozukluğu, hafıza, yönelim veya ruhsal engeller gibi sorunları olanlar
 9. Başkasının yardımı olmadan günlük işlerini yapamayan kişiler.

Bakım İçin Başvuru

SGB XI

 1. Bakım düzeyinin derecelendirilmesi işlemi sağlık sigortasının tıbbi hizmetler birimi tarafından yapılmaktadır (MDK).
 2. Sağlık sigortasının tıbbı hizmet birimi görevlileri bakım uzmanı ya da bakım deneyimi olan doktorlardan oluşmaktadır.
 3. Hasta para yardımı, bakım yardımı veya kombinasyon yardım olarak seçimini yapabilir.
 4. Bakım hizmetlerinden faydalanmak için yazılı veya sözlü olarak bakım sigortasına başvurulabilir.
 5. Bakım sigortası kurumu başvuranlara biri bakım hizmetleri diğeri ise emeklilik aidatlarının ödenmesiyle ilgili iki başvuru formu göndermektedir.
 6. Bakım dilekçesi onaylandıktan sonra , bakım masrafları geriye dönük olarak dilekçenin verildiği günden itibaren ödenir.
 7. Bakım düzeyinin derecesinin tesbiti yazılı olarak

Belediye Tarafından Bakımın Desteklenmesi

SGB XII

 1. Bakım sigortası olmayan kişiler, oturdukları semtin belediyesine, sosyal yardım kurumuna başvurarak masrafları belediye tarafından karşılanmak üzere bakım yardımı talep edebilirler.
 2. Bakım yardımı. Para olarak alınabilinir. O parayı kendiniz bakıcınıza vermelisiniz. Kurumlardan hizmet alınabilinir veya bu iki yardımın kombinasyonu olarak alınabilinir.
 3. Bakım parası yeterli gelmeyen ve masrafların tamamını karşılayamayan kişiler, belediyeye „Bakım Yardımı „ için müracaat ederek, giderlerin kısmi olarak ya da tamamının karşılanmasını talep edebilirler.
 4. Başvurular, belediyelerin sosyal yardım kurumuna yapılır. Bunun için sosyal yardım müracaatı gerekmektedir.

Evde Gündelik Bakımın Avantajları

SGB V, SGB XI, SGB XI

 • Alıştığınız çevrenizde veya evinizde kalabilirsiniz.
 • Özel bir hasta gibi bakımınız yapılır.
 • Aile birliği teşvik edilmiş olur.
 • Daha olumlu bir iyileşme süreci sağlanır.
 • Yaşam standardı yükselir.
 • Daha ekonomiktir.
 • Bakım yapan akrabalar rahatlar ve bu süreçten birşeyler öğrenirler.
 • Hastalığın başlangıcından bitişine kadar bakım garanti altına alınır.

36 SGB XI Kurumlara Ödenen

Kurumlara Ödenen Bakım Parası

 • Derece O = 231,OOC
 • Derece 1 = 468,00€ Demanslı Hasta 689,OOC
 • Derece 2 = 1.144,00€ Demanslı Hasta 298,0€
 • Derece 3 = 1.612,00€
 • Derece 3+ Yoğun Bakım= 1.995,OOC
 • 36 SGB XI yanı sıra Gündüz Bakımevi’nin hizmetleri de aynı şekilde ödeniyor.

37 SGB XI Alınan Bakım Parası

Alınan Bakım Parası

 • Derece O = 123,00€
 • Derece 1 = 244,00€
 • Derece 1 Demanslı Hasta = 316,OOC
 • Derece 2 = 458,00€
 • Derece 2 Demanslı Hasta = 545,00€
 • Derece 3 = 728,00€
 • Derece 4 = 728,00€
 • 2015’den itibaren Gündüz Bakımevi’nin masrafları herhangi bir kesinti olmadan karşılanıyor.

Bakım Derecesi 0

SGB XI

 • Sağlık sigortasının bilirkişi raporuna göre bakıma muhtaçlık derecesinin l’in altında olduğu saptanır.
 • Bu hastalar, haftada birkaç kez bedensel bakım, beslenme ve hareketlilik gereksinimi duyarlar. Yardımın büyük bölümü ev işlerini kapsamaktadır.
 • Böyle durumlarda bakım derecesi 0 veriliyor. Eğer yardıma muhtaç kişi masrafları kısmen karşılayamayacak durumda ise sosyal yardım kurumuna müracaat ederek bakım giderlerini karşılatabilir.
 • 2015 yılından itibaren „Bakım Derecesi 0″ demans olmayan hastalarda 123,00€ bakım parası alınmaktadır.
 • Bakım kurumlarına 231,00€ ödenir.

Bakım derecesi 1

SGB XI ve SGB XII

 • Günde en az bir kez vücut temizliği, beslenme ve hareketlilik yardımı gerekmektedir.
 • Haftada birkaç defa ev işlerinde yardıma ihtiyaç
 • 45 dakikası vücut bakımı ve 45 dakikası da ev işlerine ayrılmak üzere günde en az 90 dakika yardım gerekir.
 • Kişiye ayda 244,00€ para yardımı veya bakım kuruluşu vasıtasıyla 468,00€ karşılığı, bakım hizmeti sunulur.
 • YENİ: Demans hastaları daha geniş kapsamlı bakım hizmetlerinden faydalanırlar.
 • Paragraf 45b kapsamı dahil, bakım yardımı alanlarda bakım parası 316,00€ veya bakım kuruluşu tarafından sunulan hizmetin karşılığı 689,00€ dur.

Bakım Derecesi 2

SGB XI ve SGB XII

 • Günde minumum 3 kez değişik zamanlarda vücut temizliği, beslenme ve mobilizasyon yardımı
 • Haftada birkaç defa ev işlerinde destek verilmelidir
 • Günde en az 120 dakika vücut temizliği ve 60 dakika ev işlerine ayrılmak üzere 180 dakikaya ihtiyaç duyulur.
 • Ayda 458,00€ para veya 1144,00€ karşılığı kurumsal bakım hizmeti sunulmaktadır.
 • YENİ: Demans hastaları daha geniş kapsamlı bakım imkanlarından faydalanırlar.
 • Paragraf 45b hastaları aylık 545€ luk para yardımı veya 1298,00€ luk kurumsal hizmet yardımı alırlar.

Bakım Derecesi 3

SGB XI ve SGB XII

 • 24 saat kişisel bakım, beslenme, vücut temizliği ve hareketlilik alanlarında desteğe ihtiyaç duyulur.
 • Haftada çok kez ev işlerinde yardım gerekmektedir.
 • Günde asgari 240 dakika vücut temizliği ve 60 dakika ev işleri olmak üzere toplam 300 dakika yardım edilmelidir.
 • Bu bakım derecesinde 22:00-06:00 saatleri arasında düzenli olarak gece desteği sağlanmalıdır.
 • Ayda Bakım Parası 728,00€ veya kurum hizmeti için 612.00€ kadar ödenebilir.

Bakım Derecesi 4 (Ağır urum)

SGB XI ve SGB XII

 • Bu hizmeti alan kişiler önceden bakım derecesi 3’e sahip olanlardır.
 • Yardıma muhtaç kişi vücut temizliği, beslenme ve mobilizasyon amacıyla gece en az üç defa olmak üzere toplam 360 dakika desteğe ihtiyaç duyarlar.
 • Bakım iki kişi tarafından eş zamanlı yapılmalıdır.
 • Haftada çok kez ev işlerinde yardım sağlanmalıdır.
 • Bakım Parası ayda728,00€ veya kurumdan alınan hizmet için 1995,00€ ödenir

37.3 SGB XI e Göre Bakım Parası İle İlgili Danışmanlık Hizmeti

SGB XI

Bakım Ödeneğini Kendisi Alan Hastalar:
 • Bakım derecesi I ve ll’de altı ayda bir ve derecesi III ve IV’de üç ayda bir danışmanlık hizmeti almak
Danışmanlık Hizmetinin Nedenleri:
 • Danışmanlık hizmeti, hastanın bakıldığı ortamlarda yetkili bir bakım servisi elemanı tarafından yapılır. Bu bir kontrol hizmetinden ziyade hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi için yapılır.
 • Bakımın yeterli ölçüde sağlanmış olup olmadığı kontrol
 • Bakımı kolaylaştırmak için yardımcı malzemeler tavsiye edilir ve bakım teknikleri gösterilir.
 • Bakım sorunları ele alınır.
 • Refakatçi hizmetleri gibi başka destekleyici hizmetler tavsiye edilir.,
 • Bakım danışmanlık hizmeti (§ 37.3} almayan hastalarda bakım parası azaltılır veya tamamen kesilir.

39 SGB XI Bakıcı İzinde Olduğunda Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kurum ve Kişiler
 • 36 Evde Hasta Bakım Servisi
 • 37 Aile bireyleri
 • 39 2. Derece Akraba Olmayan Kişiye
 • 41 Gündüz Bakımevi
 • 42 Kısa dönem Bakımevi
 • Bakım derecesi 0-4 olan hastalar bütün bakım hizmetlerini bir arada kombine edebilir; fakat bu hizmetlerin bedeli senelik 3.224,00€ geçmemesi gerekmektedir.
 • Sadece § 39 yararlanmak isteyenlere € 2,418.00 ödenek yapılabilir
 • Ayrıca bu süreçde aldığınız bakım parasının 50% sini almaya devam ediyorsunuz.

39 SGB XI Bakıcı İzinde Olduğunda Yapılan Ödemeler
Kişiye Ödeme Şartları
 • Bakıma muhtaç olan kişinin 6 aya kadar evde bakılmış olması gereklidir.
 • Senede 6 haftaya kadar yedek bakıcının masrafları 612,00€ kadar ödenebilir.
 • Eğer kısa dönem bakımevi (Kurzzeitpflege) hizmetlerinin tamamını kullanmadıysanız artı 806,00€ daha üzerine alabilirsiniz.
 • Bu demektir ki senede 2.418,00 kadar yedek bakıcı için ödeme yapılabilir.

40 Abs.2 SGB XI Bakım İçin Hijyen Ürünleri
 • Bakım derecesi olan her kişiye ayda 40,00€ ‘ya kadar bakımı ile ilgili hijyenik ürünler ödenmektedir.
 • Tek kullanımlık eldivenler,
 • Yıkanabilecek yatak döşeği koruyucusu,
 • Bir kerelik kulanılacak yatak döşeği korucuyusu,
 • İdrar rahatsızlığı olanlar için bacak arasi bezi, bez pantolon,
 • Koruyucu giysi,koruyucu önlük, ağız maskesi, tek parmaklık eldiven,
 • Diğer ürünler: El ve alan Dezenfektanı

40 Abs.2 SGB XI Bakım İçin Reçete İle Verilen Teknik Yardımcı Araçlar
 • Yürüteç, koltuk değnekleri,
 • Yatak tavası, idrar şişesi ve tutucusu,
 • Saç yıkama sistemleri, tüm vücut yıkama sistemleri,
 • Duş arabası, tekerlekli/tekerleksiz tuvaletli sandalye,
 • Tekerlekli sandalye ve elektrikli tekerlekli sandalye
 • Banyoya girmek için kaldırıcı, bakım yatakları
 • Merdiven asansörler, ayarlanabilir yatak masası,
 • Çok fonksiyonlu manuel ayarlanabilir vücut bakımı için sandalye.
 • Hastayı kaldırma vinci

40 Abs.4 Yaşam Ortamının İyileştirilmesi İçin Önlemler
 • Teknik bakım yardımları uzun dönem bakım için ödünç Bakım sona erdiğinde ürünler sigortaya geri iade edilir.
 • Hastaya evinde rahat bakılması için evde tadilat yapılması gerekiyorsa, bu da hastanın ruhsal ve bedensel iyileşmesine katkı sağlıyorsa o zaman bakım sigortası 4.000,00€ kadar tamirat masraflarını karşılar.
 • Evde bakıma muhtaç olanların sayısı 1 den fazla ise 16.000,00€ kadar tamirat yaptırılabilir.

41 SGB XI Gündüz ve Gece Bakımevi
 • Derece O (neu) = 231,00€
 • Derece 1 =468,00
 • Demanslı 689,00€
 • Derece 2 = 1.144,00€
 • Demanslı = 1.298,00€
 • Derece 3 = 1.612,00€
 • 01.2015 den itibaren §36 SGB XI (Evde Bakım Servisi) ve §41 SGB XI (Gündüz Bakımevi) hastalar iki hizmeti bir arada alabilmektedir.

42 SGB XI Kısa Dönem Bakımevi
 • Senede 4 hafta 1.612,00€ kısa dönem bakımevi hakkınız
 • Yedek bakıcı §39 hakkınızı kullanmadıysanız 4 hafta daha 1.612,00€ ‘luk kısa dönem bakımevi hakkınız var.
 • Bu demektir ki: senede toplam 8 hafta 3.224,00€ kısa dönem bakımevi hakkınız var.
 • Kısa dönem bakımevi hizmetinden yararlandıysanız, o halde 806,00€ yedek bakıcı hakkınız oluyor.

43 SGB XI -Yatılı Bakım
 • Evde bakım veya günlük bakım hemşireliği mümkün değilse o zaman kişinin huzurevine (bakımevine) gitme hakkı vardır.
 • Bakım sigortası sadece kısmen huzurevindeki bakımı karşılamaktadır.
 • Konaklama ve yemek masrafları tamamen hastanın kendisi tarafından karşılanmalıdır. Gerekirse kendi gelir ve serveti kullanılmalıdır. Eğer buna rağmen masraflar tümü ile karşılanamıyorsa o zaman sosyal yardıma müracaat edilebilinir.
 • Yatırım maliyetleri tamamen kamu finansmanı kapsamında değildir, o nedenle hasta tarafından karşılanması gerekmektedir.
 • Bakım sigortasının ödenekleri
 • Derece I = 1.064 EUR
 • Derece II = 1.330 EUR
 • Derece 111 = 1.612 EUR
 • Derece III + Hârtefall = 1.995 EUR

45 SGB XI Sınırlandırılmış Günlük Davranışlar
 1. Kontrolsüz yaşam alanını terk etmek,
 2. Tehlikeli durumları yanlış anlama veya oluşturma,
 3. Potansiyel olarak tehlikeli nesneleri oluşturma veya yanlış kullanma,
 4. Durumu yanlış anlama, fiziksel veya sözlü saldırgan davranış,
 5. Özel durumlar karşısında uygunsuz davranış,
 6. Kendi fiziksel ve duygusal duygulan veya ihtiyaçlarını algılayamamak,
 7. Tedaviye dirençli depresyon ya da anksiyetenin bir sonucu olarak terapötik veya koruyucu önlemler için gerekli işbirliğini yapamama,
 8. Zarar görmüş beyin fonksiyonları (hafıza bozukluğu, kararın depresif seviyesi), bozuklukları,
 9. Gündüz ve gece ritmi bozukluğu,
 10. Günü gerektiği gibi planlayıp uygulayamamak,
 11. Gündelik durumlarda günlük yaşamda yanlış anlama ve uygunsuz tepkiler,
 12. Kararsız veya kontrolsüz duygusal tepkiler,
 13. Çoğunlukla üzüntü, mutsuzluk, çaresizlik ya da umutsuzluk nedeniyle tedaviye dirençli depresyon.

45b SGB XI İlave Refakatçi ve Bakım Hizmetleri

SGB XI

 • 45a koşullarını yerine getiren sigortalı, daha fazla refakat ihtiyacı duyması halinde bakım sigortasına bir dilekçe ile başvurur, sigorta da bilirkişi raporu doğrultusunda kararını hastaya yazılı olarak bildirir.
 • 104€ temel aylık miktarda, aylık tutarı 204€ kadar arttırıldı.
 • 01.2015 itibaren bakıma muhtaç olan herkes ekstra bakım ve yardım hizmeti alabilir. Maliyeti aylık 104,00€ kadar olmak kaydıyla.