Kültüre yönelik Bakım

Kültür durağan değil aksine dinamik bir yapıya sahiptir ve insanların yaşadığı yer ve ortama göre şekil değiştirir. Bu değişim özellikle göçmenleri etkilemektedir, zira onlar göçmenlik evrelerinde hergün ikikültürle muhatap olmak durumundadırlar. Bakıma muhtaç kişilere kültürel özellikleri dikkatealınmadığı bir bakımın yapılması mümkün ve kabul edilebilir değildir. Kültüre özgü bakım kişiye özel birbakımdır. Hizmet verilen kişi sadece hastalığı baz alınarak tedavi edilemez ve kültürüyle birlikte birbütün olarak görülmelidir.
Sadece hasta ile aynı ülkeden gelen ve onunla aynı dili konuşan bakıcılara sahip olmak yeterli etkiyigöstermemektedir. Örneğin: 20 yaşındaki bir bakıcının 80 yaşındaki bir hastanın bakımını yapmakzorunda kalması gibi. Bakıma muhtaç kişiyle bakımı üstlenen kişi arasında kuşak farklılığı mevcuttur.Bakımı üstlenen kişi geniş bir biyografi çalışması yapmalı ve bakıma muhtaç kişiye aşağıdaki sorularıyöneltmelidir:

  • Biyografi,
  • Alışkanlıklar,
  • Özellikle ağır yaşam travmaları,
  • İhtiyaçlar,
  • Günün akışı,
  • Kültürel alışkanlıklar,
  • Hijyenik durum,
  • Dini bakış.

Özel vücut bakımı alışkanlıkları

Bakım kaynakları
Yemek alışkanlıkları
Kültüre özgü bakım ancak bakım görevlisinin yukarıda sözü edilen noktaları bakımı yapılacak kişiylekonuşması ve bunu bakım planına yansıtması sonucu yerine getirilmiş olur.