Müslümanlarda vücut bakımı

Müslümanlarda kültüre özgü vücut bakımı

Müslümanlarda kültüre özgü vücut bakımı

Almanya’daki hasta bakım okulunda öğrenilen vücut bakımı derslerini pratik olarak Deta-Med’ de uygulamak mümkün değildir. Müslümanlar leğende yıkanmayı kirli ve çok sağlıksız bulmaktadır. Vücudun üstünü ve altını aynı suyla yıkamak müslümanlarda kabul görmemektedir, zira bu işlem kendi kiriyle yıkanmak olarak değerlendirilmektedir. Müslümanlar bu ana sebepten dolayı leğende yıkanmayı reddetmektedir.

  • Vücut bakımı akar su ile yapılmalı ve açık yerler en az üç kere arka arkaya yıkanmalıdır.
  • Lavaboda ilk önce yüz yıkanmalıdır. Gözler dışardan içeriye doğru, kulaklar bol su kullanılarak parmaklarla yıkanmalıdır. Burunun içini temizlemek amacıyla buruna su çekilir; ağız birçok kez su ile çalkalanır. Sonra eller bileklere kadar yıkanır. Bunu takiben de koltuk altları yıkanır.
  • Ayak parmakları yıkanırken parmak aralıkları da su ile yıkanmalıdır.
  • Mahrem yerlerin bakımı akan su ile yapılmalıdır. Biz hastayı tuvalete oturtuyor ve duş veya maşrapayı alarak önce ön sonra da arka kısımlarını yıkıyoruz. Mahrem yerlerin temizliği her tuvalet sonrası yapılmaktadır. Tuvalet kağıdı çoğu zaman kurulamak amacıyla kullanılmaktadır.
  • Mahrem yerlerin traş edilmesi de müslümanın vücut bakımının bir parçasıdır. Bu bakım düzenli olarak tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Tabii ki sadece bu işlemi tek başına beceremeyen ve yardıma ihtiyaç duyan hastalarda yapmaktayız.
  • Koltuk altındaki kıllar da periyodik olarak kesilmelidir. Kuran’ da bir ayet, mahrem yerlerdeki kılların ( buna koltuk altları da dahil ) bir arpa tanesinin boyundan daha uzun olmaması gerektiğini anlatır.
  • Hijyenik sebeplerden dolayı komada yatan bir hastanın saçlarını gelişigüzel kesemeyiz. Kuran’ da her insanın yeniden dirileceği ve Allah önünde yaptığı iyi ve kötü işlerle ilgili hesap vereceği yazmaktadır. Buna göre kadınların saçları göğüslerini kapatacak uzunlukta olmalıdır.
  • El tırnaklarının uzunluğu parmak tepeciklerini geçmemelidir. Aksi takdirde kişi temiz kabul edilmez ve eliyle dokunduğu herşey haram sayılır.
  • Sol el pis işler (dışkı) elidir. Bu el ile her namazdan önce veya tuvalett ihtiyacı giderildikten sonra mahrem bölge yıkanır. Sağ eli felçli olanlar için böylesine bir durum problem teşkil etmektedir. Sol el işlevini yerine getirmesine rağmen inanca dayalı olarak bu elle yemek yemek genellikle reddedilmektedir. Sol el ile yenilen herşey haram kabul edilir.
  • Lütfen bu anlatılanları bütün müslümanlara genellemeyiniz. Ancak vücut temizliği örneklemeleri müslümanların çoğunluğunu kapsamaktadır.