Ölüm ve Dini beraberlikler

Dini açıdan bakıldığında aslında tahmin edildiği kadar büyük farklar yok. Bu Almanya Müslümanlar Merkez Konseyinin verdiği fetvalarda gayet açık.
Ancak gündelik hayatta ve işleyişte farklar belirginleşmeye başlıyor ve bu durum bakım personelini modern bakımla geleneksel beklentiler arasında sandwich pozisyonuna sokuyor.
Hasta ve hasta yakınlarının farklı kültür ve sosyal çevreden gelmeleri yine Alman hastalarla farklılıklara yol açıyor.