Deta-Med’in Personel Politikası

Insan kaynakları politikası

Aile yaşamını destekleyen personel politikamız aşağıdaki gibi şekillenmektedir:

İş ve aile hayatı kombinasyonu konsepti

 1. Haksızlık ve memnuniyetsizliklerin önlenmesi adına personelin dayanışma ve kendi kendine yardım sağlama hususlarında duyarlı hale getirilmesi. Esas çalışma saatlerinin hep aynı personele denk gelmemesi amacıyla çalışanlar kendi aralarında ve yöneticilerle diyaloglar gerçekleştirmektedir. Çalışanlar bütün personelin adil muamele görmesine özen göstermelidir.
 2. İş sözleşmesinde belirtilen aylık çalışma saatleri, çalışanın meslek ve aile hayatını kombine edebilmesi amacıyla yılda birkaç kez değiştirilebilir.
 3. İş sözleşmelerinde mesai saatlerinin artı ve eksi saatler olarak zaman hesabına yansıtılarak dengelenmesi kurallara bağlanmıştır. Çalışma hesabı saatlerinin tutulması işletme açısından yarar sağlamaktadır, çünkü görevlendirmeyle ilgili sürekli dalgalanmalar olabilmektedir. Bu hesap çalışanlara da fazla mesainin toplanması ve önemli günlerde izin alınması gibi avantajlar sunmaktadır. Örneğin: Bakıma muhtaç aile bireylerinin bakımı veya çocuklarla ilgilenme özellikle yuva, kreş ya da okul kapalı ise. Artı mesai saati olanlar bu fazlalıklarını uzatılmış haftasonu olarakta kullanabilirler.
 4. Artı ve eksi mesai saatlerinin dengelenmesi çalışanın kişisel sorumluluğunda olup, konuyla ilgili isteklerin yönetimle paylaşılması gerekmektedir. Mesai hesabının doğru bir şekilde hesaplanması ve farklılıkların oluşmaması için saatler personel büro tarafından kayıt ve kontrol edilmektedir. Bu nedenle personel efektif ve düzenli çalışmakta ve rapor alma gibi eksik çalışma süreleri azalmaktadır.
 5. Aile dostu personel politikasının hayata geçirilmesi, işletmenin bütün bölümlerinde daha fazla personel   ihtiyacı doğurmaktadır. Ancak bu durum işlerin dalgalı seyretmesinden dolayı işletmeye manevra esnekliği avantajı getirmektedir.
 6. Tatil planlaması için her çalışanın katılmak zorunda olduğu ayrı bir ekip toplantısı yapılmaktadır.Burada okula giden çocuğu olanlar öncelikle dikkate alınmaktadır. Çalışanlar tatil planlamalarını iş akışını aksatmadan kendi aralarında diyalog yoluyla yapmaktadırlar. Çalışanlar personel büronun onayına ihtiyaç duymadan tatil günlerini kendi aralarında değiştirebilirler. Ancak personel büro ve yönetim bu gelişmeler hakkında yazılı olarak bilgilendirilmelidir.
 7. Çalışanlar bir sonraki ay için asılan iş ve istek planı panosuna çalışmak ve izinli olmak istedikleri günleri yazabilirler. Görevlendirme de mümkün olduğunca bu istekler doğrultusunda yapılacaktır. Personel zor kişilik yapısına sahip hastaların bakımını kabul etmeme hakkına da sahiptir

Aile hayatını destekleyen personel politikamızda özellikle dikkat ettiğimiz konular

 • Personelin memnuniyeti
 • Personelin sağlığı

Aşağıdaki durumlarla karşılaşmamak için önleme çalışmaları yapıyoruz

 • Her türlü kazaları
 • Fazla mesaileri
 • Tek başına çalışmayı
 • Günlerce üstüste çalışmayı
 • Personelin çalışırken yalnız hissetmesini
 • Informasyon ve iletişim eksikliklerini
 • Çalışma düzeni içerisinde sorumluluğu kaybetmeyi
 • Yoğun saaatler ve fazla çalışma yüzünden fiziksel olarak olumsuz etkilenmeyi
 • Hastalardan kaynaklanan duygusal çaresizlik
 • Ağır ve müdahale edilemz çalışma ortamı koşulları
 • Ağır kaldırmak ve taşımaktan dolayı fiziksel zarar görmeyi

Destekliyoruz:

 • Ekip çalışması,
 • Bel ve sırtı koruyucu önlem çalışmaları,
 • İş ve vardiya planlamasına personelin katılımı,
 • Süpervizyon,
 • İşletme doktoru muayeneleri,
 • İş kazası önlemleri,
 • İşletme çalışanlarının görüş belirtmeleri,
 • Meslek eğitimi ve genişletilmiş eğitim,
 • Aile ve iş hayatı düzeninin sağlanması için esnek çalışma saatleri,
 • Güzel bir işletme atmosferi,
 • Hastalarla yapılan aylık faaliyetlerin şeffaf bir şekilde ortaya konması.

Koruyucu tedbir çalışmalarının sağladığı başarılar

 • 1999’dan beri hiçbir Born out olayı meydana gelmedi,
 • 1999’dan bu yana herhangi bir mobbing faaliyeti tesbit edilemedi,
 • 1999’dan bugüne sürekli büyüme,
 • Personel eksikliğinin olmaması,
 • Personelle uzun yıllar birlikte çalışma,
 • Yüksek doğum oranı (nesiller boyu birlikte çalışma),
 • 1999’dan beri hastalarda herhangi bir düşme olayının olmaması.
 • Az miktarda hastalık raporu gelmesi de bizim için sevindiricidir.
 • Hergün Deta-Med’e ait 45 araba sabah ve öğle vardiyasında görevde olması