Şirketimizin Tarihçesi

Şirketimizin Tarihçesi | 01.05.1999 – 01.09.2013 kadarki gelişmeler

Deta-Med’in kuruluşu aşamasında AOK ( O tarihte bütün sağlık sigorta kuruluşlarının federasyonu fonksiyonu ile ) geniş Türk ailelerinde aile hiyerarşisinin yürürlükte olduğu, gerekli yardım ve bakımın aile bireyleri ve akrabalar tarafından yapıldığı savıyla kültüre özgü evde hasta bakımına yeterli talebin oluşacağı konusunda şüphelerini dile getirmişlerdi.

Ayrıca Diakonie, Caritas, DRK ve AWO tarafından Türk göçmenlere uygun arzlar sunulmaktaydı. Ancak bu sunular gerekli ilgiyi görmedi.

Deta-Med’ in bugüne kadarki deneyimleri, bu görüşlerin aksini ortaya koymuş ve Alman ailelerinde olduğu gibi geniş Türk ailelerinde de bütün bakım kriterlerinin yerine getirilemeyeceğini göstermiştir. Deta –Med hizmetleri destekleyici yardım olarak kabul görmektedir.

Hastaların evde hasta bakımına soğuk bakmalarının sebebi hem SGB XI ve SGB XII

(BSHG ) ‘nın işaret ettiği bakım hizmetlerinden haberdar olmamaktan, hem de masrafların üstlenilmesiyle ilgili bilgisizlikten kaynaklanmaktaydı.

Alman Sağlık Sistemi’nin bilinmemesinin temel nedeni, Almanca’ya yazılı ve sözlü hakim olamayan okuma yazma bilmeyenlere ve Türk göçmenlere yazılı medya kanalıyla ulaşılamamasından ileri gelmektedir.

Diğer yandan hastalarımızın kabullenemediği bir konuda genel anlamda yardıma muhtaç olma durumu ve bu yardımı kendi akrabalarından değil de hasta bakıcılardan almaktan kaynaklanan utanma hissine kapılmalarıdır.

Deta-Med’i göçmenlerin Alman Sağlık Sistemi’ne uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla kurdum. Bununla birlikte ‘ithal gelin’ olarak Almanya’ya getirilen her kadının çabuk uyum sağlamasını da istedim. Deta-med aile yaşamını destekleyen çalışma saatleri ve kadınlara sağladığı destekle de tanınmaktadır. Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu çocuklarıyla birlikte yaşayan yalnız ebeveynler oluşturmaktadır. Böylece genç yaşta evlenen ve çocuk sahibi olan genç kadınlarımıza da meslek eğitimi şansı sunmaktayız.

Yaklaşık 250 çalışanımızdan:

  • 26 tanesi Hasta Bakıcı olarak meslek eğitimini tamamladı
  • 5 tanesi Hemşire Yöneticisi olarak ek eğitimlerini tamamladı
  • 2 tanesi Mentör olarak ek eğitimlerini tamamladı
  • 1 tanesi Deta Med Kalite Temsilcisi olarak ek eğitimini tamamladı
  • 4 tanesi Uzman Yoğun Bakım ek eğitimlerini tamamladı

Eylül 2013 de 26 kadın ve erkek yaşlı bakımı eğitimine başladılar. Deta-Med, göçmenlerin uyumunu daha başarılı kılmak için işletme içi bilimsel çalışmalar yapmakta ve verileri değerlendirmektedir.

Bununla beraber üniversitelerle sıkı ilişkiler içinde olup, ortak projeler gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca öğrenciler diploma tezlerini bizde yazabilme şansına da sahiptir.

Deta-Med’in açılmasıyla birlikte göçmenlere bağımsız çalışma şansı da sunulmuştur.

Deta-Med, kadınlarımıza kendine güven duygusunu tekrar kazandırmakta ve aynı zamanda onları bir meslek eğitimi bitirmeye motive etmektedir. Bu nedenle çocuklarıyla birlikte yalnız yaşayan anneleri de meslek hayatına adapte etmekteyiz.

2019