Nare Yeşilyurt

Serbest meslek fikri…

Serbest meslek fikri, hırsım bilimsel diploma tezim ve Dr. İbrahim Aydil` in etkisiyle oluştu. Bu 3 faktör beni serbest mesleğe motive etti.

Berlin Teknik Üniversitesi’nde  “Yabancı Gençlerin Uyuşturucu Yasası ile Çatışması“ ve `“Yabancılar Yasası“ temalı diploma tezimi yazarken göçmenlere yönelik ambulans bakım piyasa boşluğu dikkatimi çekti.Yabancı hastalarla yakın çalışması dolayısıyla bakımla ilgili piyasa boşluğu Dr. İbrahim Aydil’ in gözünden kaçmadı. Bu fikire getirilen büyük eleştiri ve tereddütlere rağmen mayıs 1999’da Deta-Med’i kurduk. 1999 Temmuz ayı sonlarında ( kuruluştan 3 ay sonra ) Dr. Aydil özel sebeplerden dolayı Deta-Med’den ayrılmak durumunda kaldı. Bu gelişme beni firmayı yalnız geliştirmeye sevk etti. Ekim 1999’a kadar 8 hemşireye iş olmamasına rağmen her ay maaş ödedim. O tarihe kadar başa çıkamayacağım miktarda (ortalama 180.000 DM) borçlandım. Bu da özel hayatımın kabusa dönmesine neden oldu. Hiçbir aile mensubundan destek görmedim. O zamanki eşim borcun çoğalmasını engellemem için Deta-Med’i kapatmamı isteyerek yoğun bir baskı uyguladı. Sonuç olarak 1,5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarımı da alarak evi terk ettim. Borçlarım vardı. Çocuklardan biri büyük uğraş ve çabalar sonucu bir çocuk yuvasında yer bulabildi. Diğeri 1,5 yaşındaydı ve yatağı büroya geldi. İşte benim başarı öyküm böyle başladı.

Kendi yaşadığım sıkıntılardan dolayı esnek çalışma saatlerinin sağladığı aile ve meslek hayatının kombinasyonu mükemmelliği doğdu.Herkese eşit haklar sunulmalıydı. Benim çalışma saatlerim de yuvanın açılış-kapanış saatlerine göre yön almaktaydı. Bu vesileyle çalışanlarımda benimle aynı haklara erişerek, esnek çalışma saatleri ve sözleşmesine sahip oldular. Böylece aile dostu işletme konseptimiz oluştu.

İşletme fikrim…

Göçmenlerin iki yönlü olarak Alman Sağlık Sistemi‘ne entegre olmalarını öngören bir konsept geliştirmekti.

 1. Kültüre özgü bakım tarzı. Ben bakımla meşgul olan aile mensuplarının ( özellikle kadınlar ) ailenin günlük gereksinimlerini karşılamasını kolaylaştırmak ve onları desteklemek istedim.
 2. İthal gelinlere sosyal yardıma ve kocasına bağlı kalmadan Almanya’ya uyum sağlama imkânı vermek istedim. Ayrıca genç yaşta herhangi bir meslek eğitimi ve okul bitirme şansı bulamayan kadınlarımıza meslek eğitimi yapma olanağı sunmak istedim.

Niçin çocuklarıyla birlikte yalnız yaşayan annelerin meslek eğitimi beni bu kadar ilgilendiriyor?

Çünkü hayat en çok onları zorlamakta ve bu durum piyasada sömürülmelerine neden olmaktadır. Ben bu annelere tam maaşlı meslek eğitimi şansı sunuyor ve esnek çalışma saatleriyle iş- aile hayatının kombine edilmesini teşvik ediyorum. Bunlara ek olarak çocuklarına pozitif örnek teşkil etmeleri de sağlanıyor. Ayrıca meslek eğitiminden dolayı ayrıldıkları eşleriyle tartışmalara zaman kalmamaktadır. Bunun yerine zamanlarını daha değerli şeylere (ör: Meslek eğitimi ) ayırabilmektedirler. Bugün;

29 kişi Diplomalı Yaşlı Bakıcılığı,

5 kişi Bakım Hizmeti İleri Eğitimi,

8 kişi Mentör Eğitimi,

2 kişi Deta-Med Kalite Görevlisi İleri Eğitimi,

3 kişi de Yoğun Bakım Uzmanlığı İleri Eğitimi almaktadır.

Benim işletme başarımın sırrı…

 1. Ön yargılara karşı olmam ve entegrasyonu teşvik etmemden kaynaklanıyor. Kadınların kendi hayatlarını kazanmaları için iş hayatına dahil olmalarını destekliyorum. Bu yüzden aile yaşamını motive eden değişken çalışma saatlerine önem veriyorum.
 2. Başarının bir başka sırrı da insanlara yaklaşımım ve’’ ben herşeyi yaparım ’’ mantığıyla davranmamamdır. Çalışanlar tarafından şahsıma yapılan eleştirileri dinleyip, onları uyguluyorum. Her kim eleştirileri kabul edip hayata geçirirse başarılı olur.
 3. Başarı tesadüfi değildir. Çalışanların güçlü ve zayıf noktaları işletme başarısını oluşturmaktadır.
 4. Ayrıca çalışanların maaşlarının tarifeüzerinden vermem, çalışma sürelerinin şeffaflaştırmam ve maaşları zamanında ödemem de başarıyı yakalamamdaki en önemli faktörler olmuştur. Önemli olan diğer bir nokta ise personelle kişiye özel ilgilenemem, eleştiri getirmem, tebrik etmem ve yapılan işi takdir etmemden geçmektedir. Meslek eğitimi ve ek eğitim istekleri de tarafımdan kabul görmektedir.
 5. İşte görev ve yetki dağılımı yapıyorum. Birçok şikâyet ve rahatsızlığa karşın işletme atmosferini ve çalişanlarıma olan güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim. Bu hadiseler şimdiye kadar beni teşvik etti ve kişiliğimi güçlendirdi.

Beni zorlayan etkenler ve başarımın sırrı…

Çıktıığım serbest meslek kulvarında beni zorlayan 3 etken vardı:

 1. Düşüncelerime kimse inanmadı. Sosyal çevrem bana kültüre özgü bakım servisi açmamam yönünde tavsiyelerde bulundu.
 2. Bankalardan kredi alamadım, çünkü piyasada böyle bir ihtiyaç olduğunu anlatmam mümkün olmadı. Ayrıca bebeklerimin serbest meslek hayatında bana hep engel teşkil edeceği söylendi.
 3. Sağlık sigortaları göçmenlerin bakımı açısından bir gereksinim görmediği için böyle bir girişimde bulunmamam yönünde görüş bildirdi.

Başarımı karakter yapıma borçluyum.

 1. Önyargılara karşı mücadele ediyorum,
 2. Kadınlara kendine güven duygusu aşılıyor ve onları meslek eğitimine motive ediyorum,
 3. Çocuklarıyla birlikte yalnız yaşayan bayanlar iş hayatına kazandırıldı,
 4. Göçmenlere Deta-Med tarafından serbest meslek ve bağımsızlık imkânları yaratıldı,

Benim için en büyük başarı ise Deta-Med’in ( Berlin’de kültüre özgü hizmet veren ilk hasta bakım servisi ) kuruluşuyla birlikte piyasa boşluğunun doldurulmuş olmasıdır. Bugün sahipleri tarafımdan eğitilmiş eski çalışanlardan oluşan sonradan kurulmuş 23 hasta bakım servisi bulunmaktadır.

Bizi rakiplerimizden farklı kılan özellikler

 1. Biz işletme içinde daimi olarak bilimsel çalışmalar yürütmekte ve buradan elde edilen verileri değerlendirmekteyiz,
 2. Üniversitelerle yoğun ve sıkı bir çalışma yürütmekte ve projeler geliştirmekteyiz,
 3. Rakibimizin olmaması, işlerimizin her geçen gün büyümesine vesile olmaktadır,
 4. Göçmenlerin evde hasta bakımı konusunda Deta-Med Berlin’de bir numaradır,
 5. Yukarıda bahsi geçen 23 hasta bakım servisine örnek teşkil etmekteyiz.

Bizi rakiplerimizden farklı kılan özellikler

 1. Demokratik yönetim uygulamaları başarıya götürür,
 2. Çalışanların meslek eğitimi ve ek eğitimler başarıyı pekiştirir,
 3. Cimrilik mükemmellik değildir,
 4. İnsanlara önyargısız yaklaşmak gerekir,
 5. İşletme çalışanlarına görüş bildirme hakkı tanımak,
 6. Yeniliklere açık olmak,
 7. Verilen emeğin adaletli bir şekilde ödüllendirilmesi.

Personel politikasında aşağıdaki stratejileri takip ediyorum

Sadece eğitim ve eğitilmiş personel başarıya götürür.

Her çalışana meslekte yükselme şansı,

Çalışanların özel isteklerini dikkate alma,

Çalışma saatlerinin esnek ve aile dostu olması,

Problem durumlarında özel ilgi,

Personel alımı-çıkarılması, yatırım, genişleme ve ekonomik büyüme konularında alınacak kararlarda görüş bildirme hakkı,

Bakıcı yardımcılarına SÖMÜRMEDEN meslek eğitimi imkanı (meslek eğitimi boyunca 1300-1600 Avro maaş),

Ek eğitimi destekleme ve finanse etme.

Aşagıdaki kişilere cesaret veriyor ve onlara örnek oluyorum:

Çocuklarıyla birlikte yaşayan yalnız annelere,

Orta öğrenim mezunlarına,

Baskı altındaki kadınlara,

Şiddet gören kadınlara,

Yönetim tarzımla işverenlere,

Uyum çalışmalarına.

Bizi rakiplerimizden farklı kılan özellikler

 1. Yemek yapan ve bilgisayarla uğraşan kadın olmak. Ben bir taraftan ev ekonomisi ve çocuk eğitimini üstlenmiş bir anne, diğer taraftan çalışanların bütün sorumluluğunu yalnız taşıyan 10 işletme sahibi bir bayanım.
 2. Çocuklarıyla birlikte yalnız yaşayan bir anne olarak kariyer yapılabileceğini göstererek kadınlara örnek oluyorum.
 3. İşletmeci olarak diğer işverenlere pozitif rehber oluyorum.

İş ve yaşam dengesi

Serbest meslek hayatımın ilk gününden bu yana iş dağıtımı ve kontrolü yapmamdan dolayı zorlanma hissetmiyorum. 1999’da 1,5 ve 2,5 yaşında olan çocuklarımdan dolayı günde 6 saatten fazla çalışamıyordum. Bu durum bugün de aynen devam ediyor. Yaşamımda çocuklarım, boş zamanlarım, eğlence ve öğle uykusu önceliğini korumaktadır.

Ben kimim?

1967’de Sivas / Türkiye’de doğdum ve 21.09.1971’de ebeveynlerimle birlikte Berlin’e (Batı) geldim.

Ortaokuldan üniversiteyi bitirmeye kadar başardım.

Aldığım meslek eğitimleri: Hemşirelik, psikiyatri uzmanlığı, bakım hizmeti yöneticiliği, uyuşturucu ve bağımlılık danışmanlığı, çıraklara mentörlük, pedagoji ve eğitim görevlisi.

Ben çocuklarıyla birlikte yaşayan yalnız bir anneyim.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için mücadele veren aktif bir kişiliğim.

Kadınlara şiddet uygulandığında müdahele ederim.

Çalışmalarımla çocuklarıyla yalnız yaşayan anneler ile okul bitirmemiş ve meslek eğitimi almamış insanlara karşı oluşan önyargıları yıkmak istiyorum.

29.06.2014 Nare Yeşilyurt