Kuranın anlamı

Kurani Kerim

Kur’an Müslümanların kutsal kitabıdır, müslüman alemini temsil eden İslam dininin bu kutsal kitabının kelime karşlığı özetlemek, ezberlemek ve okumaktır.

İslam hukukunun (şeriat) oluşmasında hadis ile birlikte yorumlanır ve müslümanlar ibadetlerinde O`ndan çeşitli bölümleri okurlar.
Kur`an 114 sure ve 6200 ayetten oluşmaktadır. Bu ayet ve sureler ilk önce Hz. Muhammed`in bölgesinde melek Cebrail tarafından ifşa edilmiştir. Kuran`ın diğer bölümleri Hz. Muhammed`e bizzat Allah tarafından gönderilmiş olup Hz. Muhammed bunları ezberleyerek yazılı hale getirmiştir.

Muhammed`in ilk önce akraba ve yakın çevresine öğretiği Kuran ayet ve sureleri aynı şekilde bu kişiler tarafından da diğer kitlelere öğretilmiştir. Böylece Kur`an metninin içeriği yazılı ve sözlü olarak önce Arap dünyasına, ardından tüm dünyaya hızla yayılmıştır.
İslam dünyasında en genç ve büyük inanç, Peygamberimiz tarafından kurulmuş ve bugün büyük kitleleri kapsar duruma gelmiştir. İslam dini dünyada barışı, sevgiyi ve Allah`a inancı simgeler.
Allah bir ayetinde :” Sizlere Muhammed`i elçi, İslam dinini de son din olarak gönderdim ve görevimi tamamladım” der.

İmanın Şartları (Müslümanların 6 prensibi)

1. Allah`a inanmak

Allah`tan başka tanrı yoktur. Bütün evrenin ve içindeki varlıkların yaratıcısı ne bu dünyadan ne de başka bir alemden olan Allah`tır. O`nun ne bir evveli ne de bir sonrası vardır ve o yarattıklarına benzemez. Allah birdir ve eşi yoktur. İslami inanış ışığında Allah hiçbir şeye benzetilemez.

2. Allah`ın meleklerine inanmak

Allah görünmez ve bedensel olarak algılanamaz olduğu için Allah`la insanlar arasında aracılık edecek habercilere ihtiyaç vardır. Bu görev melekler tarafından yerine getirilir. Onlar Allah`ın emirlerini bizlere iletirler. Ayrıca elçilere de vahiyde bulunmuşlardır. Kuran Hz. Muhammed`e bu şekilde Başmelek Cebrail tarafından vahiy edildi.

3. Kitaplara inanmak

Kuran son kutsal kitap olarak müslümanlara indirilmiştir. Hz. Muhammed`den bugüne kadar şimdiki formunda ve Arapça olarak gelmiştir.

4. Peygamberlere iman

Peygamberler melekler aracılığıyla aldıkları mesajları insanlara iletirler. İncil`de ismi geçen bazı pezgamberler Kuran`da da anılmaktadır. İlk peygamber Hz. Adem`den son peygamber Hz. Muhammed`e kadar hepsi aynı değerdedir. Hz. İsa Hz. Muhammed`de önceki peygamberdir; ancak Allah`ın oğlu veya kurtarıcı (mesih ) değildir.

5. Ahiret gününe iman ( Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak )

Yahudiler, hristiyanlar ve müslümanlar ahirette hesap verileceğine inanmaktadırlar. Bütün insanlar ahirette yeniden dirilecek ve Allah önünde iyi ve kötü davranışları dolayısıyla hesap verecekler. İyi fiillere sahip olanlar cennetle ödüllendirilecek, kötü fiillleri olanlar ise cehennemle cezalandırılacaklardır.

6. Kadere iman ( Hayır ve şerrin Allah`tan geldiğine inanmak )

Allah iyinin ve kötünün kendisinden geldiğini ve bunu kullanmanın insanların inisiyatifinde olduğunu bildirmektedir. Kazalar ve hastalıklar bazı sınavlardır. Bu durumlarda müslümanın Allah`a olan güven ve inancı imtihan edilmektedir. Allah insanlara iyi ya da kötüyü tercih etmede seçim hakkı sunmaktadır. Her insan yaptıklarının sorumluluğunu kendisi çekecektir.