Bizim Çalışanlarımız

Bizim Çalışanlarımız kıymetlidir

Personelimizin insanlığına, motivasyonuna, sosyal angajman ve sosyal yeterliliğine özellikle önem vermekteyiz. Kurslar ve genişletilmiş eğitim programları çalışanların bilgilerinin yüksek seviyede kalmasını amaçlamaktadır.

Bakım, dokuz bakım hizmeti görevlisi ve bunların temsilcileri tarafından sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Bu arkadaşlarımızın görevleri arasında;

 • Giriş ve danışmanlık diyalogları,
 • Mesleki planlama ve bakım sürecinin denetlenmesi,
 • Bakım dökümanlarının profesyonel yönetimi,
 • Hizmet ve kaynak planlaması,
 • Bakım viziteleri de bulunmaktadır.

Güçlü Ekibimiz:

 • Diplomalı hemşireler,
 • Diplomalı bakıcılar,
 • Diplomalı yaşlı hasta bakıcıları,
 • Diplomalı çocuk hemşireleri,
 • Diplomalı bakıcı yardımcıları,
 • Yaşlı bakıcılığı yardımcıları,
 • Ev ekonomisi idarecileri,
 • Bakıcı yardımcıları,
 • Yaşlı bakımı meslek eğitimi öğrencileri (çırakları) ile takviye edilmiştir.
 • SGB V, XI kanunlarında uzman sosyal danışmalar
 • Uzman satış elemanları
 • Uzman pedagoglar

Personel seçimimizde mesleki ve kişisel beceri, hastaya yaklaşım, ekip ruhu, inisiyatif kullanma, kurs, meslek eğitimi ve genişletilmiş eğitime ilgi duyulmasına özellikle önem vermekteyiz. Beklenilen görevler iş tanımlarıyla düzenlenmiş olup, sorumluluklar organizasyon şemalarıyla belirtilmiştir.

Bütün çalışanlarımız eğitimde sürekliliği baştan kabullenmekte ve bakım uzmanları tarafından işe alıştırma konseptimize uygun bir şekilde yetiştirilmektedir.

Periyodik bakım viziteleri profesyonel ve ihtiyaca yönelik bakımın uygulanmasını mümkün kılmakta ve bakım sürecinin duruma göre yön almasını sağlamaktadır.

Eğitim ihtiyacı personelimizin şahsi ve mesleki gelişimi baz alınarak belirlenmekte ve planlanmaktadır. Çalışanlarımız ve bakım hizmeti yöneticileriyle yaptığımız yıllık meslek refakat diyalogları, birlikte çalışma perspektifi ve gelişim olanakları hakkında ipuçları vermektedir.

Kalitemizi daimi kılmak ve yükseltmek için bakıcı yardımcılarına diplomalı yaşlı bakıcılığı eğitimi imkanı sunmaktayız. Öğrencilerimiz 3 yıl süren eğitim boyunca aylık 130 saat kurs karşılığında brüt 1300-1500 Avro maaş almaktadırlar. Bu miktar sadece aile veya çocuk sahibi kişilere verilmektedir.

Her 6 ayda bir 8-10 kişiye eğitim olanağı sunmaktayız.

22 yaşın altındaki adaylara % 60’ının eğitimi terk etmesinden dolayı pek sıcak bakmıyoruz.

Çalışanlarımızın % 70’ini çocuklarıyla birlikte yalnız yaşayan anneler oluşturmaktadır.

Genç yaşta evlendirilen ve çocuk sahibi olan kadınlarımıza da böylelikle iş hayatına dönme şansı sunmaktayız. Söz konusu kadınlarımızın çocuklarına örnek teşkil edebilmesi için kendilerine meslek eğitimi olanağı da sunmaktayız.

Çalışanlarımız arasında

 • 26 tanesi Hasta Bakıcı olarak meslek eğitimini tamamladı
 • 5 tanesi Hemşire Yöneticisi olarak ek eğitimlerini tamamladı
 • 2 tanesi Mentör olarak ek eğitimlerini tamamladı
 • 1 tanesi Deta Med Kalite Temsilcisi olarak ek eğitimini tamamladı
 • 4 tanesi Uzman Yoğun Bakım ek eğitimlerini tamamladı