Kültüre yönelik Bakım

Kültüre yönelik Bakım

Kültür durağan değil aksine dinamik bir yapıya sahiptir ve insanların yaşadığı yer ve ortama göre şekil değiştirir. Bu değişim özellikle göçmenleri etkilemektedir, zira onlar göçmenlik evrelerinde hergün iki kültürle muhatap olmak durumundadırlar. Bakıma muhtaç kişilere kültürel özellikleri dikkate alınmadığı bir bakımın yapılması mümkün ve kabul edilebilir değildir. Kültüre özgü bakım kişiye özel bir bakımdır. Hizmet verilen kişi sadece hastalığı baz alınarak tedavi edilemez ve kültürüyle birlikte bir bütün olarak görülmelidir.

Sadece hasta ile aynı ülkeden gelen ve onunla aynı dili konuşan bakıcılara sahip olmak yeterli etkiyi göstermemektedir. Örneğin: 20 yaşındaki bir bakıcının 80 yaşındaki bir hastanın bakımını yapmak zorunda kalması gibi. Bakıma muhtaç kişiyle bakımı üstlenen kişi arasında kuşak farklılığı mevcuttur. Bakımı üstlenen kişi geniş bir biyografi çalışması yapmalı ve bakıma muhtaç kişiye aşağıdaki soruları yöneltmelidir:

  • Biyografi,
  • Alışkanlıklar,
  • Özellikle ağır yaşam travmaları,
  • İhtiyaçlar,
  • Günün akışı,
  • Kültürel alışkanlıklar,
  • Hijyenik durum,
  • Dini bakış.

 

Özel vücut bakımı alışkanlıkları

Bakım kaynakları

Yemek alışkanlıkları

Kültüre özgü bakım ancak bakım görevlisinin yukarıda sözü edilen noktaları bakımı yapılacak kişiyle konuşması ve bunu bakım planına yansıtması sonucu yerine getirilmiş olur.

Scroll to Top