Deta-Med’ in özel bakım önerisi

Özel bakım önerisi

Almanya’ daki hasta bakım okulunda öğrenilen vücut bakımı derslerini pratik olarak Deta-Med’de uygulamak mümkün değildir. Müslümanlar leğende yıkanmayı, kirli ve çok sağlıksız bulmaktadır. Vücudun üstünü ve altını aynı suyla yıkamak müslümanlarda kabul görmemektedir, zira bu işlem kendi kiriyle yıkanmak olarak değerlendirilmektedir. Müslümanlar bu ana sebepten dolayı leğende yıkanmayı reddetmektedir.


Biz hastalarımızın bakımını onların belli kültüel, sosyal, biyografik ve toplumsal beklentilerini ihmal etmeden yapıyoruz. Yemek kültürü ile dini gün ve aylardaki ilaç alımını da dikkat ediyoruz. Bakım personeli bu konuda işletme içinde tarafımdan eğitilmekte ve başarılı olanlara sertifika verilmektedir.

 Türk göçmenlerinde farklı ihtiyaç ve talepleri olan heterojen bir grup sözkonusudur. Bakım görevlerinin düzenlenmesinde de buna paralel olarak farklılıklar ve zorluklar belirmektedir. Bakıcılar hastanın hayat tecrübelerine hem dil açısından hem de kültürel olarak anlayış göstermeli ve bu anlayışı bakım planı uygulamasında kullanmalıdır. Kültüre özgü bakım kişiye özel bakımdır. Hasta bir bütün olarak görülmeli ve sadece hastalığına yönelik tedavi edilmemelidir. Hastayla aynı dili konuşan ve aynı ülkeden gelen personele sahip olmak bu konuda yeterli değildir. (Örnek: Türkiye’de sadece Türkler ve müslümanlar yaşamamaktadır.)


Müslümanların vücut bakımı oldukça detaylı ve zaman alıcıdır; çünkü Kuran’ da bir ayet vücut hijyeninin yalnızca akan su ile yapılabileceğini söylemektedir. Ayrıca vücudun bütün açık yerleri su ile yıkanmalıdır. Kültüre özgü bakım için ihtiyaç duyulan ek zamanlar bakımı ödeyen kurumlar tarafından dikkate alınmamaktadır.


Hastanın vücut bakımının yapılmasında saygınlıkta önemli bir rol oynamaktadır. Saygınlık başkalarının gözündeki kişisel itibar olup, kültürel ve dini kurallarla pekişmektedir. Ailenin özellikle de dişi mensupların saygınlığından erkek sorumludur. Ebeveynlerin yaşlanması veya hastalanması halinde bakım, temin ve tedarik te saygınlığa dahildir. Yabancı bir adam (hasta bakıcı) kadın evde yalnızken, bakımı yapılacak kişi çocuk dahi olsa eve adımını atamaz. Böyle bir durum utanç vesilesidir ve izolasyona götürür.


Saygınlığın önemli bir parçası da utanma duygusudur. Bu yüzden hastalarımızın banyo sırasında külotlarını taşımalarına izin veriyoruz. Vücut temizliğini özellikle kadınlarda karşı cinse yaptırmak ayıp ve günahtır.

 

Scroll to Top