Hasta ve Personel zorunluğu

Hilflosigkeit unserer Mitarbeiter

 • Tedaviyi kabul etmeyen hastaya yakınının nasıl davranacağını bilememesi,
 • Aile yakınlarını sağlık çalışanına güvensizliği nedeni ile her şeyi kontrol etmek istemesi
 • Hastanın yanından hiç ayrılmak istememesi,
 • Hasta yakınlarının tedaviye inanmaması,
 • Kızgınlık ve öfkelerini sağlık çalışanına yansıtması,
 • Hastanın genel bakımına yakınlarının dikkat etmemesi,
 • Hastanın durumundaki olumsuz değişikliklerde hemşireyi suçlamaları,
 • Hasta yakınlarının hastayla yalnız kalmaktan korkmaları,
 • Yapacakları her işlemde hemşirenin yanında olmasını istemesi,
 • Hemşireye sürekli sorular sorması,
 • Hastayı bu gün iyi görünmüyorsun gibi sözlerle etkilemeleri
Scroll to Top