Kültüre Yönelik Gündüz Bakımevi

Kültüre Yönelik Gündüz Bakımevi

Göçmenlerde ilk nesil ailelerin çocukları büyüdü ve kendi ailelerini kurdular. Bu gelişme ile birlikte daha küçük aileler oluşmaya başladı. Aile üyeleri, kadınlar da dahil olmak üzere, çoğu çalışmak zorunda oldukları için, ihtiyaç halinde yakınlarının bakımlarını yapmak için yeterli zamanları yok.

Özellikle, aile üyeleri tarafından bakımı zor hastalarda gerektiği gibi bakım yapmakta zorlanıyorlar.Bir yandan da yakınlarına en iyi tıbbi ve günlük bakımı sunmak istiyorlar.

Tam bu noktada, gün içinde yarı zamanlı bakım hizmeti veren gündüz bakımevleri devreye giriyor.

Bizim kültürümüzde anne babayı  huzur evine göndermek pek onay gören ve istenen bir durum değil. Aynı zamanda, çok az insan yaşlandıklarında ikinci baharlarını bir huzur evinde geçirmek istiyor.

Bu sebeplerden dolayı Gündüz Bakımevi’miz huzur evlerine bir alternatif olarak kuruldu.

Scroll to Top